ANSÖK OM LÅN - Privatlån

Fyll i dina personuppgifter
Fyll i dina kontaktuppgifter
Hur ser din arbetssituation ut?
Vad kostar ditt boende?
Hur ser din familjesituation ut?
Existerande lån (Rapportera endast din andel)
Löser ni andra lån?
Övriga inkomster och utgifter
Till vilket konto ska vi betala ut pengarna?
Fyll i information om medsökande
Fyll kontaktuppgifter för medsökande
Hur ser din medsökandes familjesituation ut?
Hur ser din medsökandes arbetssituation ut?
Existerande lån (Rapportera endast din andel)
Övriga inkomster och utgifter