ANSÖK OM LÅN - Bolån, belåning

Fyll i dina personuppgifter
Fyll i dina kontaktuppgifter
Hur ser din arbetssituation ut?
Vad kostar ditt boende?
Har du en bostad som säkerhet?
Fyll i befintliga lån på fastigheten
Hur ser din familjesituation ut?
Existerande lån (Rapportera endast din andel)
Löser ni andra lån?
Övriga inkomster och utgifter
Vilket konto ska autogirot dras ifrån?
Fyll i information om medsökande
Fyll kontaktuppgifter för medsökande
Hur ser din medsökandes familjesituation ut?
Hur ser din medsökandes arbetssituation ut?
Existerande lån (Rapportera endast din andel)
Övriga inkomster och utgifter